Apartats de la postproducció

1- Arreglo i acoblament del material visual i audiovisual
2-Correcció de color
3-Aplicació d'efectes
4-Moviment gràfic
5-Exportació del producte audiovisual