Aplicació d’efectes

És la part on és col·loquen efectes simples, transicions, vinyetes, etc.