Arreglo i acoblament del material visual i audiovisual

És quan comencem a revisar les escenes, àudio, etc. I decidim qui ens quedem i quin descartem