Color grading

Aquesta tècnica s'aplica per corregir el color de preses.

S'hi ajusta la intensitat de color i llum de totes les preses per obtenir un producte audiovisual homogeni. La seva finalitat és assolir un producte de gran qualitat visual.