Frotograma de moviment

És una tècnica que s'utilitza per donar-li moviments a personatges, animals, etc. Creats per ordinador. Consisteix en gravar els moviments d'una persona real, animal, etc. I integrar-los al personatge digital.