Live Action

El Live action és una forma de fer pel·lícules usant actors i actrius reals però que són filmats dins d'animacions 2D o en animacions digitals. El nom també s'aplica a videojocs i similars que també usin actors reals.