Matte Painting

És una tècnica que serveix per estendre els sets de rodatge, és com una extensió de set entre altres coses. Però aquesta és la seva funció principal.