Modelat

Es basa en l'elaboració de models, animació i sets en miniatura.