Morphing

Consisteix a transformar amb animació digital una forma o imatge real en una altra de diferent mitjançant una transició. A la tècnica de morphing s'enregistren o es fan fotografies dels elements que s'involucren en la transició.

Les imatges es digitalitzen i el programari cerca aquells punts en comú entre totes dues per processar la transformació.