Moviment gràfic

No sempre és necessari però hi ha vegades que li hem de donar moviment a les imatges i textos per millorar la fluïdesa del vídeo.